Kuva Jenni Kokkomäki
Kuva Jenni Kokkomäki

UNFAMILIAR DIALOGUES-UNEKSUNNAN NÄYTTÄMÖ

Tämä esitys piirtyy ulkoisen ja sisäisen rajapinnalle, jakamiselle ja vastaanottamiselle. Näyttämönä on Sinun mielesi, Meidän mielemme. Näyttämökuva rikastuu jakamisesta. Olet vapaa ottamaan vastaan toisten jakamaa ja jakamaan itsellesi esiin piirtyvää: Minä tunnen, näen, koen, kuulen, muistan, haluan... Yhteisöllistä näyttämöä ruokitaan mielikuvilla, muistoilla, vapaalla assosioinnilla. Esityksellä ei ole ennalta odotettua lopputulemaa tai päämäärää, eikä myöskään aihetta. Unfamiliar Dialogues - Uneksunnan näyttämö rakentuu vapaasti assosioiden, vastaamalla sisäisesti ja ulkoisesti tapahtuvaan.


Työryhmä:

Teemu Päivinen, Miro Mantere ja Ursula Hallas


Teoksen taustaa:

Teosta on toteutettu osana Koneen Säätiön rahoittamaa tutkimushanketta Ruumis ja toinen – elettyjä mahdottomuuksia taiteen ja tieteen välissä 01/2018-12/2021. 

Nyt esityksen mahdollistaa Teatteri Höyhentämö – #hoyhentamo_pluckhouse.


Esityspaikka: Hietsun Palviljonki, Hietarannantie 9, Helsinki

Esitykset keskiviikkoisin 11.10, 25.10, 8.11 ja 22.11, klo 19:00

LIPUT:

KOKEMUKSIA ESITYKSESTÄ:

"Kokemus oli hieno, ainutlaatuinen. Esiin nousi hienoja tarinoita."

"Turvallisuutta kai sekin että epävarmuutta on tilaa tutkia."

"Se oli kuitenkin turvallista, enkä kokenut puhumistakaan pelottavana. Jokainen osallinen oli paikalla kuitenkin omana itsenään."

"Kokemus oli unenomainen, jopa harras. Silti siitä oli kokonaan poissa juhlallisuus tai liiallinen ylemmyys. Kuin olisi astunut osaksi ikuiset ajat tunnettua rituaalia, joka on samaan aikaan hyvin tuttu ja turvallinen, mutta joka vie täysin uusille alueille omassa mielessä. Ihmisten kohtaaminen näin on uutta ja erilaista. Ihmeen nopeasti piirissä istuvien kesken syntyi yhteinen sopimus, luottamus. Tuntui, että puhuimme symbolisella tasolla ennen kaikkea tuntemattoman pelosta."

"Tapahtuman ohjaajat olivat lämpimiä ja lähestyttäviä, he luotsasivat tilaisuutta humoristisen herkällä otteella."

Esitykseen liittyvä artikkelini:


KUMMAN ÄÄRELLÄ Ruumis ja toinen- hankkeen loppuseminaari 26.-27.11.21 Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla

https://www.facebook.com/Unfamiliar-Dialogues-248265892728956

Ruumis ja toinen: elettyjä mahdottomuuksia taiteen ja tieteen välissä (2018-2021) on taide- ja tutkimushanke, joka jäsentää ruumiillista vierasta, kummaa, pyrkimyksenä edistää taiteiden, taiteellisen tutkimuksen ja tieteen välisyyttä. Erityisenä näkökulmana on kosketus, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä tilaa kumman vain osin artikuloitavissa olevalle luonteelle. Hankkeen työryhmä on avannut vieraskokemuksen etiikkaa ja estetiikkaa ja tuonut kumman ilmiönä taiteen sekä tieteellisen tutkimuksen saumakohtaan.Kumman äärellä -tapahtuma rakentuu työryhmän taiteilijoiden ja tutkijoiden esityksistä.Toisin kuin taiteen piirissä, vieraat, oudot, kummat kokemukset ovat elettyinä jääneet tieteessä pitkälti vaille tutkimuksellista sijaa. Koneen säätiön rahoittamassa kolmivuotisessa hankkeessa olemme keskittyneet tutkimaan kolmea kysymystä: millaista ruumiillista kokemusta vieraus tuottaa,millaista ymmärrystä ruumiiden välisyydestä tällöin syntyy ja miten taide voi toimia kumman kokemuksen paradigmana.Tutustu ohjelmaan alla. Seuraa myös mahdollisia muutoksia ohjelmaan.

Liitteenä ohjelma:

English:

Body and the Other: lived impossibilities between art and science (2018-2021) is an art and research project that structures the bodily stranger, the strange, in an effort to promote the relationship between the arts, artistic research and science. A special perspective is touch, which offers the opportunity to make room for the articulable nature of both parts. The project's working group has opened up the ethics and aesthetics of the guest experience and brought the unheimlich (kumma) phenomenon to the intersection of art and scientific research. "On the edge of the Unheimlich" event is built on the presentations of the artists and researchers of the working group. Unlike in the realm of art, strange, strange, unheimlich experiences have largely been left without a research place in science. In the three-year project funded by the Kone Foundation, we have focused on researching three questions: what kind of bodily experience does the stranger produce, what kind of understanding of the relationship between bodies is created in this case, and how can art act as a paradigm for both experiences.

Esityshistoria: työnimellä Vieras 1 Höyhentämössä 2017, Teatteri Universumissa 2020, Teatterikorkeakoulun taiteellisen tutkimuksen seminaarissa 2020, Kumman äärellä- seminaarissa 2022.

Kuva Eero Yrjölä
Kuva Eero Yrjölä

ARS MORIENDI - Kuolema festivaali 15.-17.11.19, Helsinki

Kuolema uneksunnan näyttämöllä

Lapinlahden Lähde, Venetsia-talo 17.11.2019 klo 15

Kuolema uneksunnan näyttämöllä on esityksellinen tapahtuma, jossa yhdessä osallistujien kanssa asettaudutaan kuoleman äärelle. Esitystapahtuman pyrkimyksenä on luoda vapaa tila, jossa osallistujien jakamat ajatukset, kokemukset, aistimukset ja tuntemukset synnyttävät mielen sisäisen näyttämön.

Uneksunnan näyttämö syntyy osallistujien asettuessa eräänlaiseen uneksunnan (K. Kurkela 2006) ja vapaan assosioinnin tilaan. Uneksunnan näyttämö tarjoaa koekentän sisäsyntyiselle mielen maailmalle ja sen jakamiselle. Esityksellinen tapahtuma etsii mahdollisuuksia toimia piilotajuisten kuvitelmien ja tiedostamattomien jännitteiden näkyväksi tekemisessä. Näkyväksi tullessaan tiedostamaton ja piilotajuiset kuvitelmat asettuvat tapahtumaan osallistuvien havainnoinnin ja tutkimuksen kohteiksi. Esityksellisen tapahtuman taustalla vaikuttaa Wilfred Bionin psykoanalyyttinen ryhmäajattelu; ihmisen osallistuminen ja todellisuuden muovautuminen kielen kautta.
Työryhmä: Ursula Hallas & Maaria Tuhkunen


Äitiysprojekti

– Esityssarja äitiydestä –

Äitiysprojekti 1 on esitys, joka tutkii odottavien äitien omakuvaa nyky-yhteiskunnassa. Esitykset Valtimonteatterissa 30.8-2.9.2019

Esitys haastaa odottavia äitejä luomaan yhdessä kuvaa äidistä ja naisesta nyky-yhteiskunnassa. Äitiys näyttäytyy esityksessä projektina, joka syöksee kohti prosessia, jota ei voi hallita. Ensimmäisen lapsen syntymä mullistaa tulevan äidin sisäisen maailman kaaokseen, joka on täynnä ristiriitoja.

Esitys valmistuu kahden esittävän taiteen ammattilaisen voimin, kahden eri vaiheessa olevan äitiyden kokemuksen ympärille.

Työryhmä Andersson ja Hallas ovat toimineet kumpikin tahoillaan esittävän taiteen ja esitystaiteen kentällä esiintyjinä, ohjaajina, pedagogeina ja taiteellisina tutkijoina. Työryhmä lähestyy teemoja omista kokemuksistaan käsin tutkien äitiyteen liittyviä poliittisia ja kulttuurisia vaikuttimia, jotka taiteessa ja muussa keskustelussa usein jäävät äitiyteen liitettyjen myyttien ja uskomusten varjoon.

Työryhmän naiset ovat eri vaiheissa oman äitiytensä äärellä. Hallaksen synnytyksestä on yli 14 vuotta, kun taas Andersson odottaa esikoistaan. Onko äitiyteen liittyvät kysymykset muuttuneet ajassa? Millaista perspektiiviä aika tuo omaan äitiyteen?

Esitykset Valtimonteatterissa pe 30.8.19 klo 19, la 31.8.19 klo 19, su 1.9.19 klo 15, ma 2.9.19 klo 19. Liput @TIKETTI tai tuntia ennen esityksen alkua ovelta.
​Esityksen kesto n.1h