OMAKUVA N.Y.T. Taideperustainen ryhmämalli

Omakuva N.Y.T. on monitaiteinen, voimavaralähtöinen ryhmäprosessi, jonka kautta voi tutkia omaa identiteettiä, elämäntarinaa ja ryhmässä toimimista. Mallia on kehitetty MiMi-projektin lukuisissa nuortenryhmissä, yhdessä nuorten sekä heidän parissaan työskentelevien taiteen, nuorisotyön, kasvatuksen ja mielenterveystyön ammattilaisten kanssa. Johtotähtenä kehittämistyölle on toiminut taide ja sen toimintalogiikat, nuoruus sekä ryhmäilmiöt. Malliin on sovellettu myös mentalisaatioteoriaan perustuvaa ajattelua (Fonagy ym. 1991).

Omakuva N.Y.T. taiteellisen kasvuryhmän prosessimallista on luotu Luonnoskirja, joka on vapaasti käytettävissä. Ryhmä on suunniteltu kymmenen kerran prosessiksi ja se toteutuu kerran viikossa kahden tunnin ajan. Omakuvaa on toteutettu myös intensiivisinä jaksoina. Ryhmään otetaan 10-12 nuorta aikuista. Ryhmää ohjaa taiteilija ja sotealan ammattilainen työparina. Omakuva N.Y.T. ryhmän työskentely perustuu mentalisaation ja reflektiivisen kyvyn vahvistamiseen. Työparille suositellaan mentorointia ryhmäprosessin aikana.

Lisätietoja Omakuva N.Y.T. -mallista löydät Omakuva N.Y.T. -ryhmämallin omalta sivulta.


Lataa Omakuva N.Y.T. luonnoskirja PDF-muodossa 


Finfami Uusimaan järjestämänä ryhmä toteutettiin Taiteen sulattamon tiloissa keväällä ja syksyllä 2023. kts. FB OMAKUVA N.Y.T. Taideperustainen ryhmä