Työnohjaus

Tarjoan psykodynaamista yksilö- ja ryhmätyönohjausta taiteen, sote- ja kasvatusalan ammattilaisille. Työnohjauksessa on mahdollista tarkastella kertaluonteisesti työelämän haasteellista tilannetta ja siihen liittyviä tunteita ja mielikuvia. Työnohjaus säännöllisenä prosessina mahdollistaa syvemmän työyhteisön ja työhön liittyvien ilmiöiden tutkimisen. Työnohjaus on ajattelua rikastavaa, luovaa toimintaa, jossa voidaan tarpeen mukaan hyödyntää myös taideperustaisia menetelmiä. Hyödynnän myös mentalisaatiotyöskentelyä työnohjauksessa. Työnohjaus tukee työssä jaksamista ja oman ammatti-identiteetin vahvistumista. Ryhmätyönohjauksen etuina on vertaistuki ja työhön liittyvien haasteiden yhdessä tutkiminen.

Hinnat: työyhteisö/ryhmätyönohjaus 300€/90min, 350€/120min, yksilötyönohjaus 80€/60min. Ryhmäpsykoterapian yksilötyönohjaus 80€/45min. Ryhmäpsykoterapian ryhmätyönohjaus 300€/90min.

Työnohjaus mahdollista myös etänä. Olen Suomen työnohjaajatyhdistyksen jäsen. (en ole ALV.rekisterissä).