Ryhmäpsykoterapia

Psykonalyyttinen ryhmäpsykoterapia on vuorovaikutteinen työskentelymuoto, joka soveltuu hyvin monenlaisien vaikeuksien ja oireiden tutkimiseen. Kuten esimerkiksi ahdistuneisuuteen, sosiaalisiin pelko- ja jännitystiloihin, univaikeuksiin ja masentuneisuuteen. Sitä voi suositella myös itsetunto ongelmiin, psykosomaattisiin oireisiin sekä pitkään jatkuneisiin ihmissuhteiden ja työ- ja opiskeluelämän ristiriitoihin ja muutostilanteisiin sekä työuupumukseen.

MITEN RYHMÄSSÄ TYÖSKENNELLÄÄN?
Ryhmässä työskennellään vapaasti keskustellen. Ryhmä luo eräänlaisen näyttämön, jossa mielen luova leikki tuo yksilöiden tärkeät elämän kysymykset tässä ja nyt elettäväksi. Ryhmä antaa mahdollisuuden tarkastella mm. ryhmään liittymisen ja ryhmän jäsenenä olemisen haasteita sekä suhdetta auktoriteetteihin. Jokainen ryhmänjäsen tuo mukanaan muistonsa, kokemuksensa ja ajatuksensa ryhmään.

Kokemus ryhmästä, jossa jokainen voi tulla näkyväksi omana itsenään, luottamuksellisesti, usein kantaa myös muihin ryhmiin, joita elämän varrella on kuten esimerkiksi työ- ja opiskeluyhteisöt, sekä perhe. Luottamuksellinen ryhmäprosessi toimii myös luovan ajattelun mahdollistajana. Kuvittelu, mahdollisen ja mahdottoman, rikastaa elämää sekä tuo iloa ja myös huumoria vaikeidenkin tilanteiden keskelle. Itsen ja elämän tutkimisen ei tarvitse aina olla hammasten kiristelyä vaan elämästä voi löytää erilaisia sävyjä, tunnelmia, tunteita, ja kuvia. Psykoterapiasta voi muodostua kiinnostava ja elämää rikastava prosessi.

Koska yksi pohjakoulutuksistani on teatteritaide, pidän tärkeänä luovuuden herättelyä myös ryhmäpsykoterapiassa. Esitystaide on minulle kokemuksen tutkimista, jakamista ja ihmettelyä. Niin myös psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia. Ryhmäpsykoterapia "istunto" voi parhaimmillaan muistuttaa unenkaltaista tilaa, jossa on vain tämä hetki ja nämä ihmiset läsnä avoimina ja rehellisinä.

Mitä turvallisemmaksi ryhmänjäset tuntevat olonsa ryhmässä, sitä enemmän ryhmä alkaa työskennellä tässä ja nyt hetkessä.

Usein ihmisiä pelottaa ryhmissä konfliktit. Ryhmäpsykoterapiassa voidaan käsitellä ristiriitoja turvallisesti. Turvallinen ilmapiiri luo mahdollisuuden opetella sietämään ristiriitoja, joita väistämättä syntyy ihmisten välille. Usein ristiriidat pidetään tiukasti vain oman mielen sisällä. Ristiriitojen käsittely mahdollistaa omien rajojen asettamisen, erilaisuuden sietämisen ja selviytymisen vaikeista tilanteista ja niihin liittyvistä tunteista. Ryhmässä kaikki tunteet ovat hyväksyttyjä ja samanarvoisia. Turvallisuuden kokemus syntyy vähitellen.

RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSESTA

Ryhmäpsykoterapiakoulutukseeni on sisältynyt oma yli kolmivuotinen ryhmäpsykoanalyysi. Tämä on antanut kokemuksen ryhmäprosessista yhtenä sen jäsenenä. Ammattitaitoani pidän yllä säännöllisellä työnohjauksella sekä täydennyskoulutuksella. Tällä hetkellä opiskelen Helsingin yliopiston ja Suomen ryhmäpsykoterapia yhdistyksen ryhmäpsykoterapeuttikouluttaja koulutuksessa (2017-2020).

Psykodynaamisen eli psykoanalyyttisen ryhmäpsykoterapian esittelyvideo:

Aikuisten psykoterapiaryhmät

Kysy rohkeasti keväällä 2021 vapautuvista paikoista! Kaikki ryhmäni ovat aikuisille ja ne ovat täydentyviä ryhmiä. Täydentyvä ryhmä tarkoittaa sitä, että ryhmässä on eri aikaan aloittavia ja prosessin päättäviä jäseniä. Ryhmässä voi olla niin pitkään kuin on tarvetta, mutta vähintään 2,5 vuotta.

Paikka: Mikonkatu 20 B, Helsinki


RYHMÄ 1 maanantaisin 18.15-19.45 TÄYNNÄ

RYHMÄ 3 maananantaisin 16.15-17.45 TÄYNNÄ!

RYHMÄ 2 torstaisin 16.15-17.45 TÄYNNÄ


Esite liitteenä: