Ryhmäpsykoterapia

Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia on vuorovaikutteinen työskentelymuoto, joka soveltuu hyvin monenlaisien vaikeuksien ja oireiden tutkimiseen. Kuten esimerkiksi ahdistuneisuuteen, sosiaalisiin pelko- ja jännitystiloihin, univaikeuksiin ja masentuneisuuteen. Sitä voi suositella myös itsetunto-ongelmiin, psykosomaattiseen oireiluun, bipolaarihäiriöön ja muiden psykoosisairauksien toipumisvaiheeseen. Ryhmämuotoista psykoterapiaa voidaan suositella myös pitkään jatkuneisiin ihmissuhde- , työ- ja opiskeluelämän ristiriitoihin ja muutostilanteisiin sekä työuupumukseen.

Sivun lopussa tietoa vapaista paikoista ryhmissäni.

MITEN RYHMÄSSÄ TYÖSKENNELLÄÄN?
Ryhmässä työskennellään vapaasti keskustellen. Ryhmä luo eräänlaisen näyttämön, joossa näyttäytyy yksilöiden tärkeät elämänkysymykset tässä ja nyt elettäväksi. Ryhmä antaa mahdollisuuden tarkastella mm. ryhmään liittymisen ja ryhmän jäsenenä olemisen haasteita sekä suhdetta auktoriteetteihin. Jokainen ryhmänjäsen tuo mukanaan muistonsa, kokemuksensa, ajatuksensa ja suhteessa olemisen tapansa ryhmään.

Kokemus ryhmästä, jossa jokainen voi tulla näkyväksi omana itsenään, luottamuksellisesti, usein kantaa myös muihin ryhmiin, joita elämän varrella on kuten esimerkiksi työ- ja opiskeluyhteisöt, sekä perhe. Luottamuksellinen ryhmäprosessi toimii myös luovan ajattelun mahdollistajana. Kuvittelu, mahdollisen ja mahdottoman, rikastaa elämää sekä tuo iloa ja myös huumoria vaikeidenkin tilanteiden keskelle. Itsen ja elämän tutkimisen ei tarvitse aina olla hammasten kiristelyä vaan elämästä voi löytää erilaisia sävyjä, tunnelmia, tunteita, ja kuvia. Psykoterapiasta voi muodostua kiinnostava ja elämää rikastava sekä yhteinen että yksilöllinen prosessi. Ongelman ratkaisun sijaan pyritään luomaan mieleen tilaa ajatella ja tuntea vapaasti.

Koska yksi pohjakoulutuksistani on teatteritaide, pidän tärkeänä luovuuden herättelyä myös ryhmäpsykoterapiassa. Esitystaide on minulle kokemuksen tutkimista, jakamista ja ihmettelyä. Niin myös psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia. Ryhmällä on yhteinen pyrkimys kurottaa kohti toista ja luoda yhteyttä.

Usein ihmisiä pelottaa ryhmissä konfliktit. Ryhmäpsykoterapiassa voidaan käsitellä ristiriitoja turvallisesti. Turvallinen ilmapiiri luo mahdollisuuden opetella sietämään ristiriitoja, joita väistämättä syntyy ihmisten välille. Usein ristiriidat pidetään tiukasti vain oman mielen sisällä. Ristiriitojen käsittely mahdollistaa omien rajojen asettamisen, erilaisuuden sietämisen ja selviytymisen vaikeista tilanteista ja niihin liittyvistä emootioista. Ryhmässä kaikki tunteet ovat hyväksyttyjä ja samanarvoisia. Mitä turvallisemmaksi ryhmän jäset tuntevat olonsa ryhmässä, sitä enemmän ryhmä alkaa työskennellä tässä ja nyt hetkessä. Turvallisuuden kokemus syntyy vähitellen ja sitä voi myös lähestyä kiinnostavana prosessina.

RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSESTA

Ryhmäpsykoterapiakoulutukseeni on sisältynyt oma yli kolmivuotinen ryhmäpsykoanalyysi. Tämä on antanut kokemuksen ryhmäprosessista yhtenä sen jäsenenä. Ammattitaitoani pidän yllä säännöllisellä työnohjauksella sekä täydennyskoulutuksella.


Psykodynaamisen eli psykoanalyyttisen ryhmäpsykoterapian esittelyvideo:

TULOSSA!


Aikuisten psykoterapiaryhmät

Ryhmistä on vapautumassa paikkoja maalis-huhtikuussa 2022.

Kaikki ryhmäni ovat aikuisille ja ne ovat täydentyviä ryhmiä. Täydentyvä ryhmä tarkoittaa sitä, että ryhmässä on eri aikaan aloittavia ja prosessin päättäviä jäseniä. Jäseniä ryhmässä on 6-8 ihmistä. Ryhmässä voi olla niin pitkään kuin on tarvetta, mutta vähintään 2,5 vuotta.


Paikka: Mikonkatu 20 B Helsinki
Ryhmäpsykoterapian kustannukset: Kela asiakkaat 90€/90min. Omavastuu 6€. Tällä hetkellä otan vain Kela asiakkaita. HUOM. Poikkeuksena lyhyt etäpsykoterapiaryhmä

Arviointikäynnin hinta on 70€/60min. Peruuttamattomasta ajasta peritään täysihinta. Arviointikäynti ei sido vielä kumpaakaan osapuolta yhteistyösuhteeseen.

Laajempi psykoterapia lausunto 60€ itselle (ei Kela).


LYHYTPSYKOTERAPIARYHMIÄ:

Mahdollisuus hakea Kelan tukea tai HUS palveluseteliä.

- Kehoperustainen lyhytpsykoterapiaryhmä (12x90min) 15.3-31.5.22 tiistaisin klo 16.15-17.45
- Lyhytpsykoterapiaryhmä etänä (12x90min) 5.8-21.10.22 perjantaisin klo 9-10.30


Esitteet liitteenä:

Minduu Profiili