Ryhmäpsykoterapia

Psykodynaaminen ryhmäpsykoterapia on vuorovaikutteinen työskentelymuoto, joka soveltuu hyvin monenlaisien vaikeuksien ja oireiden tutkimiseen. Kuten esimerkiksi ahdistuneisuuteen, sosiaalisiin pelko- ja jännitystiloihin, univaikeuksiin ja masentuneisuuteen. Sitä voi suositella myös itsetunto-ongelmiin, psykosomaattiseen oireiluun, bipolaarihäiriöön ja muiden psykoosisairauksien toipumisvaiheeseen. Ryhmämuotoista psykoterapiaa voidaan suositella myös pitkään jatkuneisiin ihmissuhde- , työ- ja opiskeluelämän ristiriitoihin ja muutostilanteisiin sekä työuupumukseen.

Sivun lopussa tietoa vapaista paikoista ryhmissäni.

MITEN RYHMÄSSÄ TYÖSKENNELLÄÄN?

Ryhmässä työskennellään vapaasti keskustellen. Ryhmä luo eräänlaisen näyttämön, johon yksilöiden tärkeät elämänkysymykset asettuvat tässä ja nyt elettäväksi. Ryhmä antaa mahdollisuuden tarkastella mm. ryhmään liittymisen ja ryhmän jäsenenä olemisen haasteita sekä suhdetta auktoriteetteihin. Jokainen ryhmänjäsen tuo mukanaan muistonsa, kokemuksensa, ajatuksensa ja suhteessa olemisen tapansa ryhmään. Ryhmämuotoinen psykoterapia sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tarkastelemaan omaa sisäistä maailmaa sekä ulkoisen ja sisäisen maailman vuoropuhelua.

Kokemus ryhmästä, jossa jokainen voi tulla näkyväksi omana itsenään, luottamuksellisesti, usein kantaa myös muihin ryhmiin, joita elämän varrella on kuten esimerkiksi työ- ja opiskeluyhteisöt, sekä perhe. Luottamuksellinen ryhmäprosessi toimii myös luovan ajattelun mahdollistajana. Kuvittelu – mahdollisen ja mahdottoman – rikastaa elämää sekä tuo iloa ja myös huumoria vaikeidenkin tilanteiden keskelle. Vaikka itsen ja oman elämän tutkiminen on usein kivuliasta,  sen ei tarvitse aina olla hammasten kiristelyä vaan elämästä voi löytää erilaisia sävyjä, tunnelmia, tunteita, ja kuvia. Psykoterapiasta voi muodostua kiinnostava ja elämää rikastava sekä yhteinen että yksilöllinen prosessi. Ongelman ratkaisun sijaan pyritään luomaan mieleen tilaa ajatella ja tuntea vapaasti.

Koska yksi pohjakoulutuksistani on teatteritaide, pidän tärkeänä luovuuden herättelyä myös ryhmäpsykoterapiassa. Esitystaide on minulle kokemuksen tutkimista, jakamista ja ihmettelyä. Niin myös psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia. Ryhmällä on yhteinen pyrkimys kurottaa kohti toista ja luoda yhteyttä. Kokemus asuu kehossa. Ryhmässä voi havainnoida kehollisia viestejä ja jakaa kokemuksiaan toisille.

Usein ihmisiä pelottaa ryhmissä konfliktit. Ryhmäpsykoterapiassa voidaan käsitellä ristiriitoja turvallisesti. Turvallinen ilmapiiri luo mahdollisuuden opetella sietämään ristiriitoja, joita väistämättä syntyy ihmisten välille. Usein ristiriidat pidetään tiukasti vain oman mielen sisällä. Ristiriitojen käsittely mahdollistaa omien rajojen asettamisen sekä oman rajallisuuden tunnistamisen, erilaisuuden sietämisen ja selviytymisen vaikeista tilanteista ja niihin liittyvistä emootioista. Ryhmässä kaikki tunteet ovat hyväksyttyjä ja samanarvoisia. Mitä turvallisemmaksi ryhmän jäsenet tuntevat olonsa ryhmässä, sitä enemmän ryhmä alkaa työskennellä tässä ja nyt hetkessä. Turvallisuuden kokemus syntyy vähitellen ja sitä voi myös lähestyä kiinnostavana prosessina.

RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSESTA

Ryhmäpsykoterapiakoulutukseeni on sisältynyt oma yli kolmivuotinen ryhmäpsykoanalyysi. Tämä on antanut kokemuksen ryhmäprosessista yhtenä sen jäsenenä. Ammattitaitoani pidän yllä säännöllisellä työnohjauksella sekä täydennyskoulutuksella.


RYHMÄPSYKOTERAPIAN KUSTANNUKSET


  • Ryhmäpsykoterapia arviointikäynti 60min/70€

  • Kelan kuntoutuspsykoterapia: 90min/6€ (omavastuu) + toimistomaksu 5€/kk.

  • Ryhmäpsykoterapia omakustannushinta 90min/60€
  • Palaute psykoterapiasta Kelaan ja hoitavalle lääkärille: 60€, josta  omavastuu 37,30€ (Kelan tuki 22,71)

Valitse terapia-sivuston haastattelussa: Mitä on ryhmäpsykoterapia?

Mielenterveystalon esittely:


Aikuisten psykoterapiaryhmät

RYHMÄT OVAT TÄYNNÄ TÄLLÄ HETKELLÄ.

Kaikki ryhmäni ovat aikuisille ja ne ovat täydentyviä ryhmiä. Täydentyvä ryhmä tarkoittaa sitä, että ryhmässä on eri aikaan aloittavia ja prosessin päättäviä jäseniä. Ryhmässä on jäseniä 6-8hlöä ja työskentelyyn sitoudutaan vähintään vuodeksi (40x90min). Kela korvaa ryhmäpsykoterapiaa 2,5 vuotta.


Paikka: Mikonkatu 20 B Helsinki
Ryhmäpsykoterapian kustannukset: Kela asiakkaat 90€/90min. Omavastuu 6€+5€ toimistomaksu/kk. Tällä hetkellä otan vain Kela asiakkaita. HUOM. Poikkeuksena lyhyet psykoterapiaryhmät.

Arviointikäynnin hinta on 70€/60min. Peruuttamattomasta ajasta peritään täysihinta. Arviointikäynti ei sido vielä kumpaakaan osapuolta yhteistyösuhteeseen.


LYHYTPSYKOTERAPIARYHMIÄ:

Pyrin järjestämään sekä keväisin että syksyisin yhden lyhytpsykoterapiaryhmän (15-20x90min). Seuraava etäryhmä tammi-kesäkuussa 2024 (15x90min n. 6kk)

Mahdollisuus hakea Kelan tukea tai HUS palveluseteliä. Otan myös itse maksavia asiakkaita.

Menneet ryhmät:
> Lyhytpsykoterapiaryhmä aikuisille etänä syksy 2022
> Lyhytpsykoterapiaryhmä aikuisille etänä syksy 2021
> Kehoperustainen lyhytpsykoterapiaryhmä kevät 2022

Esitteet liitteenä:

Minduu Profiili