Koulutus:

Teatteritaiteen maisteri TeM, Teatteripedagogi 

Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK                   

Sosionomi AMK (sosiaalipedagoginen viitekehys)  Valvira                         

Mielenterveyshoitaja Valvira 

Ryhmäpsykoterapeutti Valvira 

Ryhmäpsykoterapeuttikouluttaja (Helsingin yliopisto/Suomen ryhmäpsykoterapia yhdistys)


Suomen ryhmäpsykoterapia yhdistyksen hallituksen jäsen ja sihteeri 2018-2021

Valviran rekisteröintinumero: 60301566687

Kelapätevyys: Aikuiset 26-67-vuotiaat: Ryhmäpsykoterapia

Nuoret 16-25-vuotiaat: Ryhmäpsykoterapia ja vanhempien ohjauskäynnit 


Täydennyskoulutus

Mentalisaatioon perustuva hoito (40h). Therapeia-säätiön koulutuskeskus 2016 sekä useita muita mentalisaatiokoulutuksia.

Kehopsykoterapian erikoistumisopinnot (53 op). Suomen Luonneanalyyttinen kehopsykoterapiayhdistys. 2007- 2009

Teatterin ja tanssin erikoistumisopinnot (30op) Ohjaajuus ryhmässä - hahmometodi ohjaajan työssä. Stadia AMK. 2006 -2007

Kulttuuriantropologian perusopinnot (40op) Humanistinen tiedekunta/Avoin yliopisto, Helsinki, 2003

Lisäksi Teatterikorkeakoulun kursseja: psykodynaaminen tanssi- ja liiketerapia, draama- ja elokuva- analyysi, yhteisötanssi (18op), 
sosiodraama, somaattinen ja kuvallinen työskentely

Sosiaali- ja taidealan pedagoginen pätevyys.

Työnohjaajan pätevyys (STOry).

Pidän ammattitaitoani yllä säännöllisellä työnohjauksella ja osallistumalla täydennyskoulutuksiin.


Työkokemus:

  • mielenterveystyö psykiatrisissa sairaaloissa 1990-2000
  • soveltava taide, yhteisötaide, esitystaide, teatteri 2000-
  • taide- ja sosiaalialan pedagogina ja työnohjaajana 2010-
  • yksityisvastaanotto ryhmäpsykoterapeuttina 2012-

Tällä hetkellä olen päätoiminen yrittäjä. Kuulun psykoterapiapalvelut Salience Oy:n psykoanalyyttisiin psykoterapeutteihin.

Olen Suomen Työnohjaajat Ry:n jäsen STOry