Koulutus:

Teatteritaiteen maisteri TeM, Teatteripedagogi 

Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK                 

Sosionomi AMK (sosiaalipedagoginen viitekehys)  Valvira                         

Mielenterveyshoitaja Valvira 

Ryhmäpsykoterapeutti Valvira

Ryhmäpsykoterapeuttikouluttaja


Suomen ryhmäpsykoterapia yhdistyksen hallituksen jäsen ja sihteeri 2018-2021

Valviran rekisteröintinumero: 60301566687

Kelapätevyys: Aikuiset 26-67-vuotiaat: Ryhmäpsykoterapia

Nuoret 16-25-vuotiaat: Ryhmäpsykoterapia ja vanhempien ohjauskäynnit 


Täydennyskoulutus

Mentalisaatioon perustuva hoito (40h). Therapeia-säätiön koulutuskeskus, Helsinki 2016 sekä useita lyhyempiä mentalisaatiokoulutuksia mm. Suomen mentalisaatioterapian suomalainen kongressi 22.11. - 23.11.2017. Turku.

Kehopsykoterapian erikoistumisopinnot (53 op). Suomen Luonneanalyyttinen kehopsykoterapiayhdistys. 2009

Teatterin ja tanssin erikoistumisopinnot (30op) Ohjaajuus ryhmässä - hahmometodi ohjaajan työssä. Stadia AMK. 2007

Kulttuuriantropologian perusopinnot (40op) Humanistinen tiedekunta/Avoin yliopisto, Helsinki, 2003

Psykodynaaminen tanssi- ja liiketerapia (6op) Teatterikorkeakoulu 1997, 2017

Draama- ja elokuva- analyysi (2op), Teatterikorkeakoulu 2006

Sosiodraama (1op), Teatterikorkeakoulu 1997

Yhteisötanssi (18op). Teatterikorkeakoulu 2002

Terapeuttinen ruumis (4op), Teatterikorkeakoulu 2010

Somaattinen ja kuvallinen työskentely (3op), Teatterikorkeakoulu 2011

Kokemuksellinen anatomia ja kriittinen somatiikka (2op), Taideyliopisto, Teatterikorkeakoulu 2022

Kehotietoisuuden filosofia (2op), Taideyliopisto, Teatterikorkeakoulu 2022

Työyhteisön osaamisen kehittäminen (5op) Humanistinen ammattikorkeakoulu 2023


Sosiaali- ja taidealan pedagoginen pätevyys.

Työnohjaajan pätevyys (jäsenyys STOry 2/2024 asti).

Pidän ammattitaitoani yllä säännöllisellä työnohjauksella ja osallistumalla täydennyskoulutuksiin.


Työkokemus:

  • mielenterveystyö psykiatrisissa sairaaloissa, sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa 1990-2000
  • soveltava taide, yhteisötaide, esitystaide, teatteri 2000-
  • taide- ja sotealan pedagogina ja työnohjaajana 2010-
  • yksityisvastaanotto ryhmäpsykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana 2012-

Tällä hetkellä olen päätoiminen yrittäjä. Toimin myös sivutoimisena tuntiopettajana Turun YAMK kulttuurihyvinvoinnin koulutusohjelmassa 2023-