Mentalisaatioterapia
Mentalisaatioterapia

Teen mentalisaatio työskentelyyn perustuvaa yksilöterapiaa. Mentalisaatio tarkoittaa kykyä pitää mieli mielessä, oma ja toisen. Ilman mentalisaatiokykyä ihminen on kyvytön ennakoimaan omia ja toisen reaktioita eri tilanteissa ja säätelemään omia tunnetilojaan.

Mentalisaatioterapiassa käytän myös taideperustaisia menetelmiä. Taideperustaiset menetelmät voivat sisältää keskustelun lisäksi luovaa kirjoittamista, kuvallista ilmaisua ja kehollista työskentelyä. Yksilöterapiassa voi käydä muutaman kerran elämän vaikeissa tilanteissa tai harvakseltaan. Työmenetelmät valikoituu asiakkaan mukaan. Voimme vaikkapa keskustella yhteisellä kävelyretkellä!

Työskentely sopii Sinulle, jos mieltäsi askarruttava asia ei jätä Sinua rauhaan tai Sinulla on vaikeuksia ihmissuhteissasi, tai jokin muu kuormittaa mieltäsi.

Tutustumiskäynnistä veloitan 50€/45min. Yksilökäynti on 80€/60min Tähän ei ole mahdollista saada kelatukea.

Mentalisaatiosta voit lukea lisää täältä:


Soveltavaa taidetta
Soveltavaa taidetta

Yhteisö- ja kaupunkitaiteen työpajoja. MOOOT (Mullakin On Oikeus Olla Täällä)

MOOOT käynnistyi 2010 alun perin kaupunkitaidetyöpajoina, joiden tavoitteena oli rohkaista ja osallistaa ihmisiä kokemaan ja käyttämään julkista tilaa uudella tavalla. MOOOTin työpajoissa osallistujat luovat sisällöt vuorovaikutuksessa kaupunkitilan ja siellä olevien asioiden, esineiden ja olentojen kanssa. MOOOT-kaupunkitaidetyöpaja on laboratorio, joka tutkii kaupunkitilaa ja ihmistä siellä. Ajan myötä MOOOT on laajentanut toimintaansa enemmän yhteisötaiteen ja sosiaalisen taiteen suuntaan.


Omakuva N.Y.T. - taideperustainen kasvuryhmä on kehitetty nuorille, jotka kokevat huolta omasta tai läheisensä mielen hyvinvoinnista. Ryhmänohjausmalli perustuu taiteeseen ja mentalisaatiota tukevaan ohjaajien reflektiiviseen työotteeseen. Se edustaa palveluna kulttuurihyvinvointialaa. Malli on kehitetty FinFami Uusimaa ry:n MiMi- ja Space! -projekteissa vuosina 2012 - 2018.

Seuraava OMAKUVA N.Y.T. ohjaajakoulutus pidetään Turun kesäyliopistossa 20.4.-21.4.2020 klo 10-15 ja 04.-05.5.2020 klo 10-15.

Koulutusta
Koulutusta

Koulutuspaketit taide-ja sotealan ammattilaisille, miksei myös muille.

OHJAAJUUS RYHMÄSSÄ

  • ryhmäilmiöt
  • ryhmän tiedostamaton
  • ohjaajan tehtävät
  • ryhmän haasteet

TAIDE MIELENTERVEYSTYÖSSÄ

  • Taiteen ja luovuuden merkitys mielenhyvinvoinnin näkökulmasta
  • Taideperustaiset menetelmät mielenterveystyössä

Työhyvinvointipaketit
Työhyvinvointipaketit
VOIMAA TAITEESTA

Taiteen kautta työyhteisö tai tiimi voi käsitellä ja antaa muodon valitsemalleen aiheelle esimerkiksi, työuupumus, umpikuja, uusi työtiimi, uuden alku. Työyhteisön valitseman teeman pohjalta luodaan runoutta ja rituaali, joka antaa yhteiselle teemalle uuden muodon ja ilmaisun. Yhteisö ikään kuin ottaa valitun teeman haltuunsa. Koulutus sisältää muun muassa kuvaa, liikettä ja sanataidetta.

TIETOISUUTTA VUOROVAIKUTUKSEEN

Taiteen kautta työyhteisö tai tiimi voi tutkia kokemuksellisesti keskinäistä vuorovaikutustaan. Koulutus sisältää erilaisia tietoisuus- ja taideharjoitteita, joissa voidaan tutkia lukkiutuneita ajatuksia esimerkiksi siitä kuinka asiat pitäisi tehdä, milllainen minun pitäisi olla jne. Koulutuksessa hyödynnetään taiteen lisäksi hahmometodia ja kehollisia menetelmiä. Avainsanat läsnäolo ja kontakti.

VOIMAPAIKKA

Työhyvinvointipäivä voidaan toteuttaa myös luonnossa erilaisia taideharjoitteita hyödyntäen. Luonnossa sijaitsevaan, tai miksei myös kaupunkiympäristöön. luodaan pieniä tilateoksia tai merkkejä  Työyhteisön jäsenet tulevat nähdyiksi teosten kautta, joihin tutustutaan hiljaisessa ja keskittyneessä vaelluksessa. Työpaja hyödyntää avantgarde taiteilijoiden symbolista tapaa katsoa kaikkea taiteellisten silmälasien lävitse. Avainsanat ajelehtiminen (derivee), joutilaisuus, pysähtyminen, yksityiskohdat.

Taiteen merkityksestä työhyvinvoinnille: Cecilia von Brandenburg

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos: Päivi Känkänen

Työnohjaus
Työnohjaus

Tarjoan psykodynaamista yksilö-ja ryhmätyönohjausta taiteen, sote- ja kasvatusalan ammattilaisille. Työnohjauksessa on mahdollista tarkastella kertaluonteisesti työelämän haasteellista tilannetta ja siihen liittyviä tunteita ja mielikuvia. Työnohjaus säännöllisenä prosessina mahdollistaa syvemmän työyhteisön ja työhön liittyvien ilmiöiden tutkimisen. Työnohjaus on ajattelua rikastavaa, luovaa toimintaa, jossa voidaan tarpeen mukaan hyödyntää myös taideperustaisia menetelmiä. Hyödynnän myös mentalisaatiotyöskentelyä työnohjauksessa. Työnohjaus tukee työssä jaksamista ja oman ammatti-identiteetin vahvistumista. Ryhmätyönohjauksen etuina on vertaistuki ja työhön liittyvien haasteiden yhdessä tutkiminen.

Hinnat: työyhteisö/ryhmätyönohjaus 300€/90min, 350€/120min, yksilötyönohjaus 80€/60min. (en ole ALV.rekisterissä). Yksilötyönohjaus mahdollista myös etänä.