Työhyvinvointi

VOIMAA TAITEESTA

Taiteen kautta työyhteisö tai tiimi voi käsitellä ja antaa muodon valitsemalleen aiheelle esimerkiksi, työuupumus, umpikuja, uusi työtiimi, uuden alku. Työyhteisön valitseman teeman pohjalta luodaan runoutta ja rituaali, joka antaa yhteiselle teemalle uuden muodon ja ilmaisun. Yhteisö ikään kuin ottaa valitun teeman haltuunsa. Koulutus sisältää muun muassa kuvaa, liikettä ja sanataidetta. Avainsanat luovuus, yhteisöllisyys


TIETOISUUTTA VUOROVAIKUTUKSEEN

Taiteen kautta työyhteisö tai tiimi voi tutkia kokemuksellisesti keskinäistä vuorovaikutustaan. Koulutus sisältää erilaisia tietoisuus- ja taideharjoitteita, joiden kautta voidaan tutkia työyhteisössä tai tiimissä esiin nousevia kysymyksiä. Koulutuksessa voidaan hyödyntää myös hahmometodia sekä kehollisia menetelmiä. Avainsanat läsnäolo ja kontakti.


VOIMAPAIKKA

Työhyvinvointipäivä voidaan toteuttaa myös luonnossa erilaisia taideharjoitteita hyödyntäen. Luonnossa sijaitsevaan, tai miksei myös kaupunkiympäristöön, luodaan pieniä tilateoksia tai merkkejä. Työyhteisön jäsenet tulevat nähdyiksi teosten kautta, joihin tutustutaan hiljaisessa ja keskittyneessä yhteisessä kävelyssä. Työpaja hyödyntää avantgarde taiteilijoiden symbolista tapaa katsoa kaikkea taiteellisten silmälasien lävitse. Avainsanat ajelehtiminen (derivee), joutilaisuus, pysähtyminen, havainnointi.


LUOVA LIIKE

Millaista kokemusta syntyy liikkeestä? Millaista sanatonta kommunikaatiota voidaan synnyttää ryhmässä vapaasti liikkuen? Millaista on oman kehon liike ja potentiaali? Luovan liikkeen - työpajassa työyhteisö voi luoda uudenlaisia suhteita työkavereihin sekä itseensä. Kehotietoisuutta ja leikkisyyttä, luovaa asennetta herättelevä työpaja on mieltä ja kehoa rikastava kokemus työyhteisön hyvinvointipäivään. Avainsanat: kehotietoisuus, kommunikaatio, leikki

Taiteen merkityksestä työhyvinvoinnille: Cecilia von Brandenburg

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos: Päivi Känkänen


PSYKOTERAPEUTTIEN LUOVA KASVURYHMÄ

Kaipaatko ammatillista yhteisöllisyyttä ja ryhmää? Haluatko kasvaa psykoterapeuttina – ja ennen kaikkea ihmisenä? Psykoterapeuttien luova kasvuryhmä on suunnattu Valviran hyväksymille psykoterapeuteille ja psykoterapeuttiopiskelijoille, jotka kaipaavat sekä ammatillisesti että henkilökohtaisessa elämässään paikkaa, jossa tutkia kokemuksellisesti yhdessä ryhmän kanssa työn haasteita ja omaa jaksamista. Ryhmän tavoitteena on luoda tila, jossa osallistujat voivat tutkia omaa potentiaalista luovuuttaan sekä antaa paikka, jossa saa olla keskeneräinen ja haavoittuva.

Kokemuksellisen tutkimisen alustana toimii luova ilmaisu; tanssi ja liike, kuva- ja sanataideharjoitteet sekä keskustelu. Kasvuryhmän tavoitteena on myös vahvistaa psykoterapeutin kannattelukykyä, jonka toimivuus on tärkeässä osassa psykoterapiaprosessissa.

Ryhmän koko 8-12 hlöä. Ryhmä toteutetaan 2-3 pe-la intensiivinä.

Edelliset toteutukset olivat 2022, 2023. Raaseporissa ja Kruusilassa.

KOKEMUKSIA RYHMÄSTÄ:

Ryhmän sisältö oli laaja-alaista, tukea antavaa ja luottamusta herättävää. Koin, että keskustelua oli riittävästi, ei liikaa ja painopiste kokemuksellisuudessa ja kehollisuudessa kuten toivoinkin. Sain uutta näkökulmaa itseeni ja erilaista, tarvitsemaani tilaa itselleni.

Tykkäsin monipuolisista sisällöistä eri menetelmin. Keskustelua ja kannattelua, luovuuden virkistystä ja mielikuvituksen kuntoutusta.

Ihania "tehtäviä". Tuntui lomalta, mutta silti syvälliseltä, että pääsi lähemmäksi omaa ydintä.

Kaunis kiitos ihanille ohjaajille ja kaikille!

Sisältö on ollut antoisaa. Lähtiessäni olen ollut virkeä ja rentoutunut olo.

Jatkuvuutta kaipaisin. Prosessia kun lähtee liikkeelle.

Tanssiminen teki hyvää!

Turvallinen ja lämmin ilmapiiri!

Ihana ja tarpeellinen idea koota psykoterapeutit yhdessä kasvamaan.