Työhyvinvointi

VOIMAA TAITEESTA

Taiteen kautta työyhteisö tai tiimi voi käsitellä ja antaa muodon valitsemalleen aiheelle esimerkiksi, työuupumus, umpikuja, uusi työtiimi, uuden alku. Työyhteisön valitseman teeman pohjalta luodaan runoutta ja rituaali, joka antaa yhteiselle teemalle uuden muodon ja ilmaisun. Yhteisö ikään kuin ottaa valitun teeman haltuunsa. Koulutus sisältää muun muassa kuvaa, liikettä ja sanataidetta. Avainsanat luovuus, yhteisöllisyys

TIETOISUUTTA VUOROVAIKUTUKSEEN

Taiteen kautta työyhteisö tai tiimi voi tutkia kokemuksellisesti keskinäistä vuorovaikutustaan. Koulutus sisältää erilaisia tietoisuus- ja taideharjoitteita, joiden kautta voidaan tutkia työyhteisössä tai tiimissä esiin nousevia kysymyksiä. Koulutuksessa voidaan hyödyntää myös hahmometodia sekä kehollisia menetelmiä. Avainsanat läsnäolo ja kontakti.

VOIMAPAIKKA

Työhyvinvointipäivä voidaan toteuttaa myös luonnossa erilaisia taideharjoitteita hyödyntäen. Luonnossa sijaitsevaan, tai miksei myös kaupunkiympäristöön, luodaan pieniä tilateoksia tai merkkejä. Työyhteisön jäsenet tulevat nähdyiksi teosten kautta, joihin tutustutaan hiljaisessa ja keskittyneessä yhteisessä kävelyssä. Työpaja hyödyntää avantgarde taiteilijoiden symbolista tapaa katsoa kaikkea taiteellisten silmälasien lävitse. Avainsanat ajelehtiminen (derivee), joutilaisuus, pysähtyminen, havainnointi.

LUOVA LIIKE

Millaista kokemusta syntyy liikkeestä? Millaista sanatonta kommunikaatiota voidaan synnyttää ryhmässä vapaasti liikkuen? Millaista on oman kehon liike ja potentiaali? Luovan liikkeen - työpajassa työyhteisö voi luoda uudenlaisia suhteita työkavereihin sekä itseensä. Kehotietoisuutta ja leikkisyyttä, luovaa asennetta herättelevä työpaja on mieltä ja kehoa rikastava kokemus työyhteisön hyvinvointipäivään. Avainsanat: kehotietoisuus, kommunikaatio, leikki

Taiteen merkityksestä työhyvinvoinnille: Cecilia von Brandenburg

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos: Päivi Känkänen