Koulutukset


Soveltavaa taidetta
Soveltavaa taidetta

Yhteisö- ja kaupunkitaiteen työpajoja. MOOOT (Mullakin On Oikeus Olla Täällä)

MOOOT käynnistyi 2010 alun perin kaupunkitaidetyöpajoina, joiden tavoitteena oli rohkaista ja osallistaa ihmisiä kokemaan ja käyttämään julkista tilaa uudella tavalla. MOOOTin työpajoissa osallistujat luovat sisällöt vuorovaikutuksessa kaupunkitilan ja siellä olevien asioiden, esineiden ja olentojen kanssa. MOOOT-kaupunkitaidetyöpaja on laboratorio, joka tutkii kaupunkitilaa ja ihmistä siellä. Ajan myötä MOOOT on laajentanut toimintaansa enemmän yhteisötaiteen ja sosiaalisen taiteen suuntaan.


Omakuva N.Y.T. - taideperustainen kasvuryhmä on kehitetty nuorille, jotka kokevat huolta omasta tai läheisensä mielen hyvinvoinnista. Ryhmänohjausmalli perustuu taiteeseen ja mentalisaatiota tukevaan ohjaajien reflektiiviseen työotteeseen. Se edustaa palveluna kulttuurihyvinvointialaa. Malli on kehitetty FinFami Uusimaa ry:n MiMi- ja Space! -projekteissa vuosina 2012 - 2018.

OMAKUVA N.Y.T. ohjaajakoulutuksia tilattavissa. Koulutuspaketeista tulee tietoa myöhemmin.

Seuraava OMAKUVA N.Y.T. koulutus järjestetään Turun kesäyliopistossa  20.11.2020

perjantaina klo 9.30-15.00

marraskuussa:https://www.turunkesayliopisto.fi/kurssit/johdatus-omakuva-nyt-taideperustaiseen-mentalisaatiota-tukevaan-ryhmamalliin


Turun kesäyliopistossa: https://www.turunkesayliopisto.fi/kurssit/johdatus-omakuva-nyt-taideperustaiseen-mentalisaatiota-tukevaan-ryhmamalliinKoulutuspaketit taide-ja sotealan ammattilaisille, miksei myös muille.


 OHJAAJUUS RYHMÄSSÄ

  • ryhmäilmiöt
  • ryhmän tiedostamaton
  • ohjaajan tehtävät
  • ryhmän haasteet

TAIDE MIELENTERVEYSTYÖSSÄ

  • Taiteen ja luovuuden merkitys mielenhyvinvoinnin näkökulmasta
  • Taideperustaiset menetelmät mielenterveystyössä