Koulutukset

Soveltavaa taidetta
Soveltavaa taidetta

Yhteisö- ja kaupunkitaiteen työpajoja. MOOOT (Mullakin On Oikeus Olla Täällä)

MOOOT käynnistyi 2010 alun perin kaupunkitaidetyöpajoina, joiden tavoitteena oli rohkaista ja osallistaa ihmisiä kokemaan ja käyttämään julkista tilaa uudella tavalla. MOOOTin työpajoissa osallistujat luovat sisällöt vuorovaikutuksessa kaupunkitilan ja siellä olevien asioiden, esineiden ja olentojen kanssa. MOOOT-kaupunkitaidetyöpaja on laboratorio, joka tutkii kaupunkitilaa ja ihmistä siellä. Ajan myötä MOOOT on laajentanut toimintaansa enemmän yhteisötaiteen ja sosiaalisen taiteen suuntaan.

Omakuva N.Y.T. - taideperustainen kasvuryhmä on kehitetty nuorille, jotka kokevat huolta omasta tai läheisensä mielen hyvinvoinnista. Ryhmänohjausmalli perustuu taiteeseen ja mentalisaatiota tukevaan ohjaajien reflektiiviseen työotteeseen. Se edustaa palveluna kulttuurihyvinvointialaa. Malli on kehitetty FinFami Uusimaa ry:n MiMi- ja Space! -projekteissa vuosina 2012 - 2018.

OMAKUVA N.Y.T. ohjaajakoulutuksia tilattavissa.

Seuraava OMAKUVA N.Y.T. ohjaajakoulutus järjestetään Helsingin kesäyliopistossa pe-la 8.-9.4.2022 ja 22.-23.4.2022 klo 9.00-15.00


Hullu nuoruus-seminaari 2018
Hullu nuoruus-seminaari 2018

Koulutuspaketit taide- ja sotealan ammattilaisille

Miksei myös muille.

Ohjaajuus ryhmässä

  • Ryhmäilmiöt
  • Ryhmän tiedostamaton
  • Vastatunteiden hyödyntäminen vuorovaikutuksen ymmärtämisessä
  • Ryhmän haasteet

Taide mielenterveystyössä

  • Taiteen ja luovuuden merkitys mielenhyvinvoinnin näkökulmasta
  • Taideperustaiset menetelmät mielenterveystyössä
  • Haastavat asiakkaat ja mielentäminen (reflektiivinen työote)
  • Kehollisuuden psyykkiset ulottuvuudet

Ajankohtaista

kevät 2022 koulutukset

Psykoterapeuttien kasvuryhmä tammi-toukokuussa 2022 lisätietoja:

Koulutuksia: https://www.facebook.com/ryhmapsykoterapia


OMAKUVA N.Y.T. taideperustaisen mentalisaatioryhmän ohjaajuus koulutus kts. yllä.